Zorg Talent: een open leerplatform voor iedereen

Al vanaf 2013 trekt de Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn het initiatief om te komen tot een eigentijdse visie op professionalisering van medewerkers in de sector zorg en welzijn. De behoefte om te komen tot een nieuwe visie op leren en professionaliseren komt voort uit de grote financiële en organisatorische veranderingen waarin de sector zich op dit moment bevindt. Leren en professionaliseren moet en kan goedkoper, efficiënter en gericht op vele doelgroepen. Naast medewerkers en studenten zijn dat ook ZP’ ers, mantelzorgers, familie en vrijwilligers.

Het Idee Onderwijsinstellingen en zorginstellingen ontwikkelen leerinhouden met publiek geld. Het platform biedt deze inhouden dan ook gratis aan. Inhouden worden gedeeld en gebruikers van het platform kunnen ook inhouden inbrengen en aanpassen (‘create, rip, mix en burn’). Open leermiddelen maken leren veel goedkoper en de kwaliteit wordt door vele gebruikers, zowel lerenden als docenten en experts beoordeeld waardoor het gevaar van non-informatie wordt voorkomen. Gebruikers worden geen ‘lonely learners’ maar vinden gelijken op het platform waarmee zij kunnen communiceren en elkaar kunnen informeren. Het platform kan worden gekoppeld aan gemeentelijke informatie diensten.

De voordelen op een rij:

  • Het bevorderen van arbeidsmobiliteit in een tijd van verandering van de gehele zorg en welzijn sector. Werknemers kunnen zich na- en omscholen om hun inzetbaarheid in de sector te vergroten en te verbreden.
  • Het faciliteren van een betere aansluiting onderwijs – arbeidspraktijk. Het platform voorziet hiermee in de behoefte aan een betere transfer van het geleerde in scholen enerzijds en de vraag van zorginstellingen anderzijds.
  • Het bevorderen van levenslang leren in een sector waar in de komende jaren niet alleen organisatorische veranderingen plaatsvinden maar ook grote technologische veranderingen op stapel staan, zoals bijvoorbeeld ‘wearable technologies’.
  • Het toegankelijk maken van kennis en lesmateriaal voor mantelzorgers, familie van zorgvragers en ZP’ ers.
  • Een aanzienlijke kostenbesparing teweeg brengen in de professionalisering  van medewerkers door middel van deling van de kosten inhoudsontwikkeling van alle aangesloten onderwijs, zorg, en welzijnsinstellingen.
  • Realisatie van gepersonaliseerd leren in een online omgeving waar gebruikers ‘just-in-time’, ‘just-enough’ en ‘just-for-me’ kunnen leren al dan niet samen met anderen en al dan niet leidend tot een gecertificeerd diploma.